Πληροφορίεςγια τα μαλλιά

Πληροφορίεςγια τα μαλλιά

Eπιμηκυνση μαλλιών:

Η επιμηκυνση μαλλιώνείναι ενας ωραίος τρόπος να χαϊδέψετε τα μαλλιά σας ή να τουςδωσετε καινούριούφος. Υπάρχουν πολλεςδιάφορετικεςμεθοδοι πουχρησιμοποιούνται για την επιμηκυνσητων μαλλιών, εξαρτάται από τοάτομο πουτοκάνει.Εάνδενείστεσίγουρος ποια μέθοδοςείναι καλύτερηγια εσάς απλάσυμβουλευτειτε τονκομμωτή σας.Δενειναι όλα τα μαλλιά αρκετάδυνατά για όλεςτιςμεθόδους.

1. Επιμηκυνσημέσω ραφής

Με αυτήτημέθοδογινονται χωριστρες κατα τηνεκταση των μαλλιωνστις οποιες ραβονται τα μακρέματα των μαλλιών σας. Αυτήείναι μια από τις πιογνωστέςμέθοδους επιμηκυνσης.

2. Επιμηκυνσημέσω πλεξιματος

Με αυτήτημέθοδοτομάκρεμα των μαλλιώνγίνεται μετο πλέξιμοστα δικά σας μαλλιάδιάφορωνειδών πλεξίδων - δένδρο, ειδικες πλεξιδες, καλαμπόκια και άλλα σύμφωνα μετονκομμωτή σας. Κάθεκομμωτήςέχειδικήτου προσωπική πλεξίδα που προτιμά να χρησιμοποιεί.

3. Επιμηκυνσημε πιστόλι καυτήςκόλλας

Σε αυτήτημέθοδοχρησιμοποιείται πιστόλιμεκόλλα για κόλλησητων μαλλιώνστα δικά σας.

4. Επιμηκυνσημέσωκόλλησηςτων μαλλιώνστιςρίζες

Με αυτήτημέθοδο ή κόλλα είναι πάνωστομάκρεμα πουκολλιέται στιςρίζες. Είναι ένας από τουςευκολότερουςτρόπους μακρέματος μαλλιών, και τομάκρεμα μπορεί να αφαιρεθείμέσωδιαλυτη τηςκόλλας.

5. Επιμηκυνσημεκλιπς

Με αυτήτημέθοδο τα μαλλιάγια μάκρεμα είναι έτοιμα και σ` αυτάτοποθετούνται κλιπς.Το μονο που πρέπει να κάνετεείναι να τα βάλετεστα φυσικά σας μαλλιά.


Συμβουλές χρήσηςτων μακρεμάτων μαλλιών:

  • να πλένετε τα μαλλιά σας 2-3 φορέςτην εβδομάδα.
  • να πλένετε τα μαλλιά σας από πάνω προς τα κάτω (από τιςρίζες προςτηνάκρητου μαλλιού).
  • ναχρησιμοποιείτε κατάλληλημάσκα και βάλσαμο για τα μαλλιάκάθεφορά.
  • ναμηνστίβετε τα μαλλιά σας όταν είναι υγρά. Να στεγνωνετε τα μαλλιάμε πετσετα.
  • πριν από τοστεγνωμα βάλτεκρύσταλλα μαλλιών ή άλλο προϊόν που τα προστατεύει από τηθερμοτητα.
  • πριν από κατσάρωμα και ίσιωμα με πρέσα βάλτεκρύσταλλα για μαλλιά.
  • μηχρησιμοποιειτε ποτέτη πρέσα σευγρά μαλλιά
  • εάνκοιμάστεμε τα προσθετα μαλλιάκάντε τα πλεξίδα ή ουρά. Έτσι θα τα προστατέψετε από ανακάτωμα.
  • χτενίστε τα μαλλιά σας 2-3 φορέςτηνημέρα. Συμβουλεύεται να έχετεειδικήχτένα για επιμηκυμένα μαλλιά.

Η υποστήριξητων μαλλιώνείναι πολύσημαντική.Μηνξεχνάτε πωςοιτρέσεςδεντρεφονται.Το μαλλίδεν λαδώνει όπως τα φυσικα σας μαλλια. Τα μαλλιά πρέπει να τρεφονται συνέχεια μεκοσμητική μαλλιών. Ανα 2-3 μήνες τα μαλλιά πρέπει να τα κουρευετε, γιατί φθείρονται όπως και τα φυσικα σας.